Vad är egentligen MiK-Knuten?

MiK-Knutens nya lokal på Råstensgatan 4.     Handikappvänlig miljö med allt i ett plan.   Mittemot skateboardrampen (Kålltorpsrampen) MiK-Knutens nya lokal på Råstensgatan 4. Handikappvänlig miljö med allt i ett plan. Mittemot skateboardrampen (Kålltorpsrampen)

MiK-Knuten är en deltagarstyrd mötesplats för vardaglig medmänsklighet och idéellt engagemang, där var och en är viktig. Ett samarbete mellan människor och organisationer som vill medverka för mer Glädje, Tolerans, Gemenskap och Trygghet bland människor i lokalsamhället och staden. Detta har nu lett till intressegrupper, drop-in för vardagsprat, utåtriktat ideellt engagemang, fester och utflykter, bytesdagar och loppisar etc.

Knuten är i grunden en frivilligcentral som samordnar och förmedlar kontakter mellan människor eller andra aktörer, vilket medverkar till naturliga nätverk i människors vardag och lokalsamhället. Välkomna att fortsätta bygga vidare detta tillsammans med oss. Alla är varmt välkomna!

Våra sponsorer och samverkande organisationer är Göteborgs Stad Sociala Resursförvaltning, Örgryte-Härianda SDN, Härlanda församling, Människan i Kålltorp, Björkekärrs församling, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Renée Falck Kålltorps förvaltning, Sensus studieförbund samt inte minst alla ideella krafter.


Vi som jobbar här just nu är AnneMarie och Cathy tillsammans med alla ideella krafter. Varmt välkomna!