Välkommen till Kålltorps schacksällskap

(KSS) hälsar alla som är schackintresserade välkomna till vår verksamhet! Läs mer på våra sidor eller kontakta:

Per Bergström 0738-361347 e-post: per(at)kalltorp.info

Kaj Librand 0706-577455 e-post: kl.gbg(at)comhem.se

Tisdagsträffarna på Kålltorps Fritidsgård gör nu sommaruppehåll till tisdagen 27 augusti. Vi önskar alla våra medlemmar, sympatisörer och andra en glad sommar. Eventuellt blir det en träff på Knuten efter SM i Eskilstuna. Datum för denna träff meddelas senare.           Per
 


..damdrag på gång....
foto Per

Onsdagsaktiviteter på Rampen/Solrosgatan:
Vi gör nu ett uppehåll under juli och återkommer med onsdagsaktiviteterna 7 augusti. Glad sommar och välkommen tillbaka!

Bilder från Rampen hittar du här

 

"I medio af mars månad 1895 sutto två af nordens starkaste schackspelare, (ja de starkaste) och spelade, som så många gånger förr ett så kallat afgörande parti. De bägge väldige voro herrarna Hjalmar Gabriel Lindborg och hans utlärda lärjunge undertecknad Erksén. Vid det nu nämnda afgörande partiet låg vinsten klar för undertecknad, men då vår princip var att alltid föra ett parti till slut flyttade jag bonde f2-f4. Min motspelare behagade då att på följande högst besynnerliga sätt eröfra denna bonde; han flyttade nämligen sin bonde g4Xf3 med afdragsschack och hotad dam. Jag protesterade naturligen mycket skarpt mot detta löjliga spelsätt... Läs mer