miklogga

Kalender

Schackträffar för KSS´medlemmar och andra intresserade:

Tisdagar: Kålltorps Fritidsgård kl 18-23 
Onsdagar: Rampen/Solrosparken fr kl 17 
                                                          
 

Schackträffar fram till höststarten tisdagen 27 augusti:

Onsdag 7 augusti på Rampen/Solrosparken: Onsdagsaktiviteter med korv                                                                       (eller bullar) o saft till alla                                                                             barn och schack för alla!                                                                                 Start kl 17
Onsd 14 augusti:
Onsd-aktivitet fr kl 17 (se ovan)
Onsd 21 aug:               "               "             "
Torsdag 22 augusti:
Schack på Munkebäckstorg mellan kl14 och 16 
                                  arrangör:KSS och Göteborgs Stad
Lördag 24 augusti: Kålltorps-Blixten på eller utanför Kålltorps Fritidsgård
                                Betänketid 3min +2sec
                                Turnkostn: 80kr o 50kr om man är högst 25år
                                 Fika ingår liksom priser till dom bästa
                                 Saml 10.45 o start kl 11.00
                                 Alla Välkomna men föranmäl gärna till Per B
                                 Begränsat deltagarantal!
Tisdag 27 augusti:   Höstsäsongen startar kl 18 på Fritidsgården
 

Kalender 2019

Klicka för större kalendern

Vår hemmaplan är på

Kålltorps Fritidsgård

Virginsgatan 13

Kontakt:

Per Bergström

0738 361347