miklogga

Vilka är vi?

Frivilligcentralen Knuten och Mik - är det samma sak?

På Knuten finns Frivilligcentralen Knutens och föreningen Människan i Kålltorps gemensamma mötesplats. Även om vi ibland kallar vår mötesplats för MIK-Knuten, är det två olika verksamheter. Men vi delar lokalerna, samarbetar och har ett gemensamt program för våra grupper här!

Frivilligcentralen Knuten är en öppen mötesplats för vardaglig medmänsklighet och ideellt engagemang. Alla är välkomna utan medlemsskap, kostnader eller definitioner! Syftet med verksamheten är att främja folkhälsa genom att medverka till inkluderande och meningsfulla sociala nätverk i lokalsamhället. Aktiviteterna är deltagarstyrda och utvecklas utifrån besökarnas behov, intressen och förmågor. Vi samordnar och förmedlar kontakter mellan människor och vill medverka till att skapa glädje, gemenskap och trygghet.
 
Huvudman för Frivilligcentralen Knuten är Härlanda församling och Örgryte Pastorat. Våra sponsorer och samverkande organisationer är Göteborgs Stad, Stadsdelsföreningen Människan i Kålltorp, Renée Falck/Kålltorps förvaltning, Studieförbundet Sensus, Smarta kartan samt inte minst alla ideella krafter.

Vill du ha vårt Nyhetsbrev kan du anmäla dig via länken här: https://www.svenskakyrkan.se/orgryte/frivilligcentralen 
 

Varmt välkomna att ringa oss bara för att prata eller för att få information!
Vi som jobbar här är:

Anne Marie Blom

Helena DiurlinKontakt:
frivilligknuten@gmail.com
Anne Marie: 073-7738883
Helena: 073-6208738