miklogga

Bastugruppen

”Alla som badar i Härlanda Tjärn, ska självklart också kunna basta. Bastu i den gamla friluftsstugan är en för bra idé för att inte bli något.”

Bastugruppen består av medlemmar i föreningen Människan i Kålltorp (MiK) som är  övertygade om att bastubad ökar välbefinnandet och hälsan och att det ger möjlighet till samvaro och sunt uteliv i vår stadsdel under en större del av året. Höst- och vinterbadandet är en populär generationsöverskridande aktivitet som bastugruppen vill stödja. För att kunna basta behöver du vara eller bli medlem i MiK. MiK-bastun finns i friluftsstugan vid Härlanda Tjärn, med tillgång till bastubryggan och stege ca 25 meter från bastun.
 
Många händer och fötter behövs dock innan vi kan komma igång med bastubadandet. Fönster behöver repareras, lås/kodlås installeras, bokningssystem realiseras, kommunikationsinsatser organiseras osv. MiKs bastugrupp höll därför ett första informationsmöte den 1 december där ca 25 intresserade av att engagera sig i att göra bastubad i friluftsstugan vid Härlanda Tjärn möjligt träffades och organiserade sig i intressegrupper.
 

Ett förslag på gestaltning av platsen kring bastun av Elin Kajander Ett förslag på gestaltning av platsen kring bastun av Elin Kajander


Vill du läsa mer eller inspireras till hur fint det skulle kunna bli med bastu vid tjärnet, se examensarbetet (30 hp) Kallbadare och dess platser för gemenskap, rekreation och vardagsstruktur av landskapsarkitekt Elin Kajander.

För att hålla dig uppdaterad med vad som är på gång i bastugruppen, följ oss på Instagram, @mikbastugrupp, eller följ MiK-Människan i Kålltorp på Facebook.
 
Kontaktuppgifter
Samordnare: Anna Olofsson
Telefon: 0701-762495
E-post: mikbastugrupp@gmail.com