miklogga

Bastugruppen

Bastugruppen består av medlemmar i föreningen Människan i Kålltorp (MiK) som är  övertygade om att bastubad ökar välbefinnandet och hälsan och att det ger möjlighet till samvaro och sunt uteliv i vår stadsdel under en större del av året. Höst- och vinterbadandet är en populär generationsöverskridande aktivitet som bastugruppen vill stödja.

Vi har för närvarande medlemsstopp för intag av nya medlemmar, men det går bra att skriva upp sig på en reservlista (se kontaktuppgifter nedan).

För att kunna basta behöver du vara eller bli medlem i MiK, samt från och med 2023 också betala in en avgift på 150 kronor per person för medlemskapet i Bastugruppen. Betala till MiKs plusgironummer 431 88 09-3 och skriv "Bastugruppen" i meddelandet.

MiK-bastun finns i friluftsstugan vid Härlanda Tjärn, med tillgång till bastubryggan och stege ca 25 meter från bastun.

Ett förslag på gestaltning av platsen kring bastun av Elin Kajander Ett förslag på gestaltning av platsen kring bastun av Elin Kajander


Vill du läsa mer eller inspireras till hur fint det skulle kunna bli med bastu vid tjärnet, se examensarbetet (30 hp) Kallbadare och dess platser för gemenskap, rekreation och vardagsstruktur av landskapsarkitekt Elin Kajander.

För att hålla dig uppdaterad med vad som är på gång i bastugruppen, följ oss på Instagram, @mikbastugrupp, eller följ MiK-Människan i Kålltorp på Facebook.
 
Kontaktuppgifter
E-post: mikbastugrupp@kalltorp.info

Samordnare: Anna Olofsson, 0701-762495