miklogga

Kålltorps schacksällskap

....Herr Lindborg ansåg sig emellertid ha spelat korrekt: "Man får göra så när det står så där", och nekade att göra om draget; jag å min sida nekade att fortsätta partiet samt sade honom en del skarpa saker med följande slutkläm: "Jag ger den och den både i schack och i dig och dina idiotiska uppfinningar". Också var det slut med att spela schack. Denna ledsamma historia har jag velat berätta som en ursäkt till den person, som först väckte tanken på att bilda detta schacksällskap, ty samma dag jag först lärde känna detta ödesdigra en passantslag hade vi på hr Lindborgs  förslag bestämt oss för att försöka bilda ett allmänt schacksällskap i Uppsala. Nu tog jag emellertid, bokstafligt sagt, min hand ur spelet och något schacksällskap blef heller icke bildat. Frågan var fallen."
artikel ur "Schack i Uppsala under ett sekel - Upsala Allmänna Schacksällskap" Författat av Jan Lindegren professor i historia vid Uppsala universitet

Åter till (KSS schack)