miklogga

Odlingen i Solrosparken

Ett par av odlingslådorna i Solrosparken Ett par av odlingslådorna i Solrosparken


Stadsodling är en utmärkt metod för ökad social gemenskap samtidigt som det ger egenproducerad mat. 

Vi visar pedagogiskt på att ekologiskt stadsodling inte bara är prat och lek: vi odlar mat.

Samtidigt är det viktigt att låta fantasi, lekfullhet och experimenterande stimulera till inlärning om de grundläggande elementen för allt växande.

I Solrosparken har MiK:s odlingsgrupp ett antal odlingslådor, där det under säsong växer allt från jordgubbar och grönkål till kryddväxter och - förstås - solrosor.