miklogga

Vad är egentligen MiK-Knuten?

MiK-Knutens nya lokal på Råstensgatan 4.     Handikappvänlig miljö med allt i ett plan.   Mittemot skateboardrampen (Kålltorpsrampen) MiK-Knutens nya lokal på Råstensgatan 4. Handikappvänlig miljö med allt i ett plan. Mittemot skateboardrampen (Kålltorpsrampen)

MiK-Knuten är Frivilligcentralen Knutens och föreningen Människan i Kålltorps gemensamma mötesplats. Den är öppen för alla med syfte att främja nätverk, samverkan och vardaglig medmänsklighet mellan människor. Aktiviteterna byggs upp av idéellt engagemang genom var och ens förmågor, behov och intressen. Detta har nu lett till olika intressegrupper, drop-in för vardagsprat, utåtriktat ideellt arbete, fester och utflykter, bytesdagar och loppisar m.m. m.m.

Våra sponsorer och samverkande organisationer är Göteborgs Stad Sociala Resursförvaltning, Örgryte-Härianda SDN, Härlanda församling och Örgryte pastorat som är huvudman för frivilligcentralen, Stadsdelsföreningen Människan i Kålltorp, Renée Falck/Kålltorps förvaltning, Sensus studieförbund, Smarta kartan samt inte minst alla ideella krafter.


Vi som samordnar här heter Anne Marie och Cathy.

Varmt välkomna att delta, precis som du är, med just det du kan!