miklogga

Odlingen i Solrosparken

Odlingen på fotbollsplan i Solrosparken Odlingen på fotbollsplan i Solrosparken


Stadsodling är en utmärkt metod för ökad social gemenskap samtidigt som det ger egenproducerad mat. 
Vi visar pedagogiskt på att ekologiskt stadsodling inte bara är prat och lek: vi odlar mat.
Samtidigt är det viktigt att låta fantasi, lekfullhet och experimenterande stimulera till inlärning om de grundläggande elementen för allt växande.