miklogga

Föreningen - Människan i Kålltorp

Stadsdelsförening i Kålltorp - MiK

Människan i Kålltorp


Postadress: Råstensgatan 4, 416 53 Göteborg

E-post: manniskan@kalltorp.info
Hemsida: www.kalltorp.info
Plusgiro: 431 88 09-3

Lokaler:
Knuten
på Råstensgatan 4
Keramiklokalen på Qvidingsgatan 2

Vävlokalen på Sanatoriegatan 24

Styrelse:
Ordförande: Annika Bäckman, 0706-368033, annika.gustavsson74@gmail.com

Kassör: Per Bergström, 0738-351347, per@kalltorp.info
Sekreterare: Bodil Sundvall

Ledamöter: Åsa Bäck, Kaj Librand, Anna Olofsson, Astrid Olsson, Elisabeth Tingdal (031-84 21 82, elisabeth.tingdal@telia.com) och Irene van Manen


Medlemsavgift: 100 kr/år. Familj/hushåll med mer än en person
betalar 150 kr/år. Bli medlem här!

Månadsbrevet: Föreningens medlemstidning 
som ges ut två gånger per år med en upplaga på ca 250 ex
Redaktion: Kristina Jansson, Bodil Sundvall

Webbmaster: Erik Bäck, back.erik@gmail.com