miklogga

Föreningen - Människan i Kålltorp

Stadsdelsförening i Kålltorp - MiK

Människan i Kålltorp


Adress: Råstensgatan 4, 416 53 Göteborg

Mail: manniskan@kalltorp.info
Postgiro: 431 88 09-3
Lokaler: Knuten på Råstensgatan 4
Keramiklokal: Qvidingsgatan 2, för mer info, Bodil Sundvall 84 19 26

Vävlokalen: Sanatoriegatan 24
Hemsida: www.kalltorp.info
Styrelse: Ordf. Annika Bäckman 0706-368033 annika.gustavsson74@gmail.com

Kassör: Staffan Börjeson 0739-28 46 56
Sekreterare: Bodil Sundvall

Ledamöter: Elisabeth Tingdal 031-84 21 82 elisabeth.tingdal@telia.com,
Kaj Librand, Lars Bäckman, Frida Forsberg, Ilkka Hellström,
Åsa Bäck och Irene van Manen

Medlemsavgift: 100 kr/år, familj/hushåll med mer än en person
betalar 150 kr/år - Jag vill bli medlem!
Månadsbrevet: Föreningens medlemstidning 
som ges ut i 4 till 5 nummer per år med en upplaga på ca. 200 ex.
Redaktion: Kristina Jansson, Bodil Sundvall

Webbmaster: per@kalltorp.info