miklogga

Om vår förening - Människan i Kålltorp

Stadsdelsförening i Kålltorp - MIK

Människan i Kålltorp


Adress: Råstensgatan 4, 416 53 Göteborg

Tel: 031-21 12 54

Mail: manniskan(at)kalltorp.info
Postgiro: 431 88 09-3
Lokaler: MiK-Knuten på Råstensgatan 4
Keramiklokal: Qvidingsgatan 2, för mer info, Bodil Sundvall 84 19 26

Vävlokalen: Sanatoriegatan 24
Hemsida: www.kalltorp.info
Styrelse: Ordf. Annika Bäckman 0706-368033 annika.gustavsson74@gmail.com

Kassör: Staffan Börjeson 0739-28 46 56
Sekreterare: Bodil Sundvall

Ledamöter: Elisabeth Tingdal 031-84 21 82 elisabeth.tingdal@telia.com,   Kaj Librand, Lars Bäckman, Frida Forsberg, Ilkka Hellström

Medlemsavgift: 100 kr/år, familj/hushåll med mer än en person betalar 150 kr/år - Jag vill bli medlem!
Månadsbrevet: Föreningens medlemstidning

som ges ut i 4 till 5 nummer per år med

en upplaga på ca. 200 ex.
Redaktion: Kristina Jansson, Bodil Sundvall

Webbmaster: per(at)kalltorp.info