top of page
Screen Shot 2023-05-11 at 14.29.25 PM.png

Sekretesspolicy

Människan i Kålltorp - Stadsdelsförening

Sekretesspolicy för Människan i Kålltorp (MiK)

Senast uppdaterad: 25 maj 2023

Denna sekretesspolicy beskriver hur MiK samlar in, använder och skyddar information som du lämnar när du besöker vår webbplats. Vi värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Information vi samlar in

När du besöker vår webbplats kan vi komma att samla in viss information som du frivilligt tillhandahåller, till exempel genom kontaktformulär eller e-postmeddelanden. Den information vi kan samla in kan inkludera:

 1. Personlig information: Namn, e-postadress, telefonnummer eller annan kontaktinformation som du tillhandahåller frivilligt.

 2. Webbplatsanvändning: Information om hur du interagerar med vår webbplats, t.ex. besökta sidor, länkar du klickar på eller annan statistik som samlas in via cookies eller liknande tekniker (för mer information om cookies läs här.)
   

Användning av information

Vi använder den insamlade informationen för att:

 1. Kommunicera med dig: Vi kan använda den kontaktinformation du lämnar för att svara på dina förfrågningar, skicka viktig information relaterad till föreningen eller informera om evenemang och aktiviteter.

 2. Förbättra vår webbplats: Vi kan analysera den samlade informationen för att förstå hur besökare använder vår webbplats och för att förbättra dess funktionalitet, innehåll och användarupplevelse.

 3. Upprätthålla säkerhet: Vi strävar efter att skydda din information och vår webbplats från obehörig åtkomst, missbruk eller otillåten användning.
   

Dela information med tredje part

Vi samarbetar med utvalda tredjepartsleverantörer som kan placera cookies på din enhet när du interagerar med vår hemsida. Dessa tredjepartscookies kan till exempel komma från analysverktyg eller sociala medieplattformar. Dessa cookies används för att samla in information och tillhandahålla vissa funktioner eller tjänster på vår webbplats.

Observera att vi inte har kontroll över dessa cookies från tredjeparter och deras användning av informationen som samlas in. Vi rekommenderar att du granskar sekretesspolicyerna hos dessa tredjepartsleverantörer för att få mer information om deras praxis och hur de hanterar dina personuppgifter.

Du har möjlighet att hantera eller blockera cookies från tredjeparter genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Vänligen notera att om du väljer att blockera vissa cookies kan det påverka funktionaliteten på vår webbplats och din användarupplevelse.

Säkerhet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda den insamlade informationen mot förlust, missbruk eller obehörig åtkomst. Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och säkerställa att de behandlas i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte drivs av oss. Vi ansvarar inte för innehållet eller integritetsrutinerna för sådana webbplatser. Vi rekommenderar att du läser igenom sekretesspolicyerna för externa webbplatser du besöker.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter gällande dina personuppgifter som vi samlar in och behandlar. Dessa inkluderar:

 1. Rätt till tillgång: Du har rätt att begära och få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur de används.

 2. Rätt till rättelse: Om du upptäcker att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga, har du rätt att begära att vi rättar till dem.

 3. Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om de inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för, eller om behandlingen av uppgifterna sker olagligt.

 4. Rätt till begränsning av behandling: Om du anser att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga, att behandlingen är olaglig eller att vi inte längre behöver uppgifterna, kan du begära att behandlingen begränsas.

 5. Rätt till dataportabilitet: Om du har lämnat personuppgifter till oss med ditt samtycke eller enligt ett avtal, har du rätt att begära att vi överför dessa uppgifter till dig eller en annan organisation i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

 6. Rätt att invända: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om det finns legitima skäl för det.

 7. Rätt att dra tillbaka samtycke: Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.
   

Kontakta oss

Om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss via manniskan@kalltorp.info.

Ändringar av sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft omedelbart efter publicering.

Vi rekommenderar att du regelbundet granskar vår sekretesspolicy för att vara informerad om eventuella ändringar och uppdateringar.

bottom of page